Udział wolontariuszy ZS 3 w kweście "Znicz-Pamiętam"

31 października wolontariusze z naszej szkoły brali czynny udział w kweście na rzecz Puławskiego Hospicjum: „Znicz – Pamiętam”. Młodzież na puławskich cmentarzach sprzedawała znicze, zapałki hospicyjne oraz zbierała ofiary na potrzeby tej placówki.

000
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11