INFORMACJA

Drodzy Absolwenci!

W dniach 12, 13, 14 maja 2020r. będą wydawane świadectwa ukończenia szkoły według poniższego harmonogramu:
 kl. III A- 12.05.2020r. (wtorek) od godz. 9.00 (zgodnie z godziną ustaloną z wychowawcą klasy)
 kl. III P-13.05.2020r. (środa) od godz. 9.00 (zgodnie z godziną ustaloną z wychowawcą klasy)
 kl. 4 T - 14.05.2020r. (czwartek) od godz. 9.00 (zgodnie z godziną ustaloną z wychowawcą klasy)
Szczegółowe informacje zostaną przekazane przez wychowawców klas.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o posiadanie maseczki, rękawiczek i własnego długopisu oraz przestrzeganie obowiązujących zasad  w związku ze stanem epidemii na terenie kraju.