Konsultacje-procedury i oświadczenia

Przedstawiamy Państwu Procedury przeprowadzania konsultacji z uczniami w Zespole Szkół nr 3 w Puławach
 
w okresie tymczasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w placówce.
 
Konsultacje dla  uczniów rozpoczynają się od 1 czerwca 2020r.

 

Procedura postępowania mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie konsultacji prowadzonych na terenie Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach plik

 

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna ucznia w związku z udziałem w konsultacjach na terenie Zespołu Szkół nr 3 w Puławach,w czasie zawieszenia zajęć plik

 

Oświadczenie ucznia pełnoletniego w związku z udziałem w konsultacjach na terenie Zespołu Szkół nr 3 w Puławach, w czasie zawieszenia zajęć plik