INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

W dniu 11 sierpnia 2020r.

w godzinach 9.00-14.00

będą wydawane informacje o wynikach egzaminu maturalnego.

Prosimy o zachowanie dystansu społeczny co najmniej 1,5 m od siebie i środków ostrożności. Pamiętajcie o maseczce i dezynfenkcji rąk przy wejściu do szkoły. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o posiadanie  własnego długopisu.