INFORMACJA O TERMINIE EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH.

Egzamny poprawkowe

w roku szkolnym 2019/20 odbędą się:

- 25 sierpnia 2020r.(wtorek) o godz. 9:00 z historii,  edukacji dla bezpieczenstwa, kompozycji obrazu i technik fotograficznych

- 26 sierpnia 2020r. (środa) godz. 9:00 z matematyki, fizyki, języka angielskiego, języka polskiego i teorii obrazu fotograficznego.