Rada Rodziców

 

RADA  RODZICÓW

W  ROKU  SZKOLNYM  2019/2020

 

 

1. Przewodniczący Rady Rodziców:    Hubert Bakinowski

2. Zastępca Przewodniczącego:          Monika Odymała

3. Członek Prezydium:                         Beata Kocot

4. Członek Prezydium:                         Monika Jędrzejczak