Spotkania z Rodzicami

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Lp.

DATA

TEMATYKA ZEBRANIA

UWAGI

1.

09.09.2019

Zebranie rodziców wszystkich klas.

 

2.

19.11.2019

Śródokresowa analiza wyników dydaktyczno- wychowawczych.

 

3.

10.02.2020

Wyniki dydaktyczno- wychowawcze za I semestr.

 

4.

02.04.2020

Śródokresowa analiza wyników dydaktyczno- wychowawczych. Informacja o przewidywanych ocenach ndst w klasach maturalnych.

 

5.

04.06.2020

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach promocyjnych.

 

6.

22.06.2020

Wyniki dydaktyczno- wychowawcze za rok szkolny 2019/ 2020.

 

 

WSZYSTKIE ZEBRANIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZ. 16:00.