Grono Pedagogiczne

 

 

ROK SZKOLNY 2020/ 2021

 

DYREKCJA

mgr GRZEGORZ JABŁOŃSKI- p. o. Dyrektora szkoły

mgr AGNIESZKA CHABROS - Wicedyrektor szkoły

 

PEDAGOG SZKOLNY

mgr KATARZYNA BAKIERA

 

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr KRZYSZTOF ŁUSZCZAK

 

JĘZYK POLSKI

mgr IWONA KURUS

mgr KATARZYNA MIZAK

mgr EWA RUTKOWSKA

 

JĘZYK ANGIELSKI

mgr MAŁGORZATA BARTNIK

mgr MAŁGORZATA BUSKA

mgr GRZEGORZ JABŁOŃSKI

dr DARIUSZ PIECHOTA

mgr ANNA KOWALCZYK

 

JĘZYK NIEMIECKI

mgr MAGDALENA KOWALSKA

mgr KATARZYNA MAZUR - NADOLSKA

 

JĘZYK ROSYJSKI

mgr ANNA LIS

 

HISTORIA I WOS

mgr  KRZYSZTOF KOSOWSKI

mgr  MARIUSZ MAREK

mgr  MAREK MATYJANKA

mgr  JOANNA TOKAJUK

 

BIOLOGIA

mgr  MAŁGORZATA CIOZDA

mgr  MONIKA MADYŃSKA

mgr  BARBARA SKWAREK

 

GEOGRAFIA

mgr  BARBARA SKWAREK

mgr  KRZYSZTOF KOSOWSKI

 

MATEMATYKA

mgr  ANNA BŁASZCZAK

mgr  AGNIESZKA CHABROS

mgr  BLASZKE KATARZYNA

 

INFORMATYKA

mgr  JOLANTA GRZYB

 

FIZYKA

mgr  KATARZYNA BLASZKE

mgr  AGNIESZKA CHABROS

 

CHEMIA

mgr MAŁGORZATA CIOZDA

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr  LECH KRAWCZAK

mgr MARIUSZ MAREK

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr  LECH KRAWCZAK

mgr  RENATA ŁODZIŃSKA

mgr  MARIUSZ SOKOŁOWSKI

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

mgr  PIORT MITRUCZUK

 

WIEDZA O KULTURZE

mgr  JOLANTA GRZYB

 

RELIGIA

mgr ANETA MILANOWSKA

ks. ŁUKASZ WAŚ

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE KIERUNEK TECHNIK WETERYNARII

lek. wet. ANDRZEJ KRUPA

dr  AGNIESZKA WARSZAWSKA

lek. wet. HANNA BUCZYŃSKA

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE KIERUNEK TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

mgr DANIEL MRÓZ

mgr WACŁAW DUTKIEWICZ

mgr MARCIN KANTORSKI

mgr DOMINIK MIROSŁAW

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE KIERUNEK TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

mgr KRZYSZTOF KOSOWSKI

mgr KRZYSZTOF ŁUSZCZAK

mgr MARCIN KANTORSKI

 

PODSTAWY PRAWA

insp. rez. mgr  ZYGMUNT SITARSKI

 

SPORTY OBRONNE

mgr JAKUB KOŁODZIEJ

 

PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE

mgr JAKUB KOŁODZIEJ

 

PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA

mgr ANNA LIS

mgr EWA WOJCIECHOWSKA-FIJOŁ

 

TERAPIA ZAJĘCIOWA

mgr ANNA LIS

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr  MONIKA MADYŃSKA

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

mgr AGNIESZKA KONIARZ