Profil fototechnik

Profil technik fotografii i multimediów

1F klasa ponadpodstawowa 1M klasa ponadgimnazjalna

Naukę w tej klasie proponujemy wszystkim osobom, które interesują się fotografią. Uczniowie uzyskają rzetelną wiedzę i umiejętności dzięki przedmiotom ogólnokształcącym i specjalistycznym przedmiotom zawodowym. Umiejętności praktyczne zdobędą podczas zajęć w studiu fotograficznym. Po ukończeniu szkoły będą mogli pracować w zawodzie fotografa, fotolaboranta, operatora zdjęciowego oraz rzeczoznawcy materiałów fotograficznych i sprzętu fotograficznego. Znajdą zatrudnienie w firmach fotograficznych, studiach fotograficznych, usługach, agencjach prasowych, redakcjach czasopism.

 

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia lub chemia.

Przedmioty, z których oceny będą punktowane:
język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, zajęcia techniczne.