Profil fototechnik

Profil technik fotografii i multimediów

 

Naukę w tej klasie proponujemy wszystkim osobom, które interesują się fotografią. Umiejętności praktyczne zdobędą podczas zajęć w nowoczesnym studiu fotograficznym i w pełni wyposażonej ciemni fotograficznej. Ważnym elementem jest udział w sesjach zdjęciowych i plenerach fotograficznych. Po ukończeniu szkołyuczniowie będą mogli pracować w zawodzie fotografa, fotolaboranta, operatora zdjęciowego oraz rzeczoznawcy materiałów fotograficznych i sprzętu fotograficznego

 

Przedmioty rozszerzone:

język angielski, geografia lub chemia

 

Przedmioty punktowaneprzy naborze:

język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, zajęcia techniczne

 

Oznaczenie klasy przy naborze: 1f