Profil mundurowy

KLASA WOJSKOWA

z elementami pożarnictwa, wojskowości, policji, służby celnej, straży miejskiej

 

Jedyna w powiecie szkoła pod patronatem MON realizująca program CERTYFIKOWANE WOJSKOWE KLASY MUNDUROWE. Głównym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do pracy w służbach mundurowych. Dzięki współpracy z Komendą Powiatową Policji, Komendą Państwowej Straży Pożarnej oraz 22. Batalionem Lekkiej Piechoty w Dęblinie, uczniowie zdobędą umiejętności praktyczne niezbędne do pracy w służbach mundurowych. Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę na uczelniach kształcących w zakresie bezpieczeństwa publicznego (policja, straż miejska, straż pożarna) oraz różnych szkołach policealnych

 

Przedmioty rozszerzone:

biologia, wiedza o społeczeństwie

 

Przedmioty punktowane przy naborze: 

język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

Oznaczenie klasy przy naborze:

1A