Profil pedagogiczno-psychologiczny

KLASA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA 

1P klasa ponadpodstawowa; 1R klasa ponadgimnazjalna

Uczniowie tej klasy zdobywają wiedzę i umiejętności współpracując z różnymi organizacjami społecznymi, angażując się w pracę wolontariacką oraz uczestnicząc w szkoleniach z zakresu technik i metod terapii stosowanych w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Poznane techniki dostarczają uczniom umiejętności przydatne nie tylko w pracy terapeuty zajęciowego, ale także w środowiskach takich jak szpitale, kliniki, placówki publiczne i społecznościowe oraz liczne instytucje edukacyjne. Program klasy daje możliwość wyboru kierunku studiów z zakresu pedagogiki, psychologii, a także dziedzin pokrewnych.

Przedmioty rozszerzone: biologia, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty, z których oceny będą punktowane:
język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, zajęcia artystyczne, muzyka lub plastyka.