Profil weterynaryjny

Profil technik weterynarii

Naukę na tym kierunku polecamy tym wszystkim, którzy chcieliby sprawować opiekę nad zwierzętami oraz wykonywać zabiegi sanitarno-weterynaryjne i fizykoterapeutyczne. Technik wyterynarii pomaga lekarzowi weterynarii w codziennej praktyce zawodowej.Może również wykonywać czynności związane z badaniem i higieną mięsa w rzeźniach.

Po ukończeniu szkołyabsolwent może pracować m.in. w: zakładach leczenia zwierząt, gospodarstwach hodowlanych, schroniskach, urzędach celnych, zakładach produkcji żywności, rzeźniach, ogrodach zoologicznych, gospodarstwach agroturystycznych, stadninach koni.

Przedmioty rozszerzone:

biologia, chemia

Przedmioty punktowaneprzy naborze:

język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, zajęcia techniczne

Oznaczenie klasy przy naborze: 1w