Profil weterynaryjny

TECHNIK WETERYNARII
1W klasa ponadpodstawowa 1X klasa ponadgimnazjalna

 

W trakcie nauki w tej klasie uczniowie poznają tajniki anatomii i fizjologii, hodowli i rozrodu zwierząt. Nauczyciele przekazują też uczniom wiedzę dotycząca niesienia pomocy, uczą, jak rozpoznawać choroby zakaźne, pasożyty czy schorzenia spowodowane błędami żywieniowymi.  Absolwent kończący naszą szkołę jako technik weterynarii może pracować m.in. w: zakładach leczenia zwierząt, gospodarstwach hodowlanych, schroniskach, urzędach celnych, zakładach produkcji żywności, rzeźniach, ogrodach zoologicznych, gospodarstwach agroturystycznych, stadninach koni. 

 

 

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Przedmioty, z których oceny będą punktowane:
język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, zajęcia techniczne.