Terminarz 2019

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO


I TECHNIKUM


NA ROK SZKOLNY 2019/2020*

 

Etapy

Początek terminu

Koniec terminu

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

2019-04-08

 

2019-05-15

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum zaświadczenie
z testu gimnazjalnego dla kandydatów którzy nie podlegają elektronicznej rekrutacji

2019-06-21

2019-06-25

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

 

2019-07-04

godz. 10:00

2019-07-04

godz. 10:00

Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia
z testów gimnazjalnego

 

2019-07-04

godz. 10:00

2019-07-08

godz. 14:00

Publikacja list przyjętych

 

2019-07-12

godz. 14:00

2019-07-12

godz. 14:00

Rekrutacja uzupełniająca

2019-07-12

 

2019-08-29

 

 *- Przygotowany w oparciu o postanowienie Lubelskiego Kuratora Oświaty z późniejszymi zmianami.