Wykaz dokumentów

WYKAZ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Komplet dokumentów które należy złożyć po opublikowaniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia :

  1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum

  2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

  3. Wyciąg aktu urodzenia ( ksero)

  4. 3 zdjęcia legitymacyjne ( 30x42 mm).

  5. Karta zdrowia

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w sekretariacie uczniowskim (pokój nr 3 ) w dniach: - od 4 lipca 2019 r. od godziny 1000 do 8 lipca 2019 r. do godz.1400