Wykaz dokumentów

WYKAZ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Komplet dokumentów które należy złożyć po opublikowaniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia :

  1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

  2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

  3. 3 zdjęcia legitymacyjne (30x42 mm)

  4. Karta zdrowia