Wizyta w Zakładzie Karnym

W tym roku jak i w dwóch wcześniejszych latach uczniowie z trzecich klas mundurowych Zespołu Szkół nr. 3 w Puławach odwiedzili więzienie w Opolu Lubelskim.

7 kwietnia w więzieniu przywitał nas z-ca dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim Pan ppłk Jacek Wróbel. Opowiedział o działalności placówki i służbie więziennej czym nas bardzo zaciekawił.

Dzięki insp. Zygmuntowi Sitarskiemu, który zorganizował cały wyjazd, mieliśmy okazję zobaczyć więzienie od środka i wejść do miejsc niedostępnych dla zwykłych ludzi. Oglądaliśmy cele więzienne, spacerniak, sale gimnastyczną, bibliotekę i kaplicę oraz przyglądaliśmy się pracy strażników więziennych. Dla każdego kadeta biorącego udział w wyjeździe było to niesamowite przeżycie, które będzie wspominane przez długi czas. Rozmowa z pracownikami więzienia przybliżyła nam polski system penitencjarny oraz rozwiała wątpliwości i fałszywy wizerunek więzienia widziany w filmach.

Po wizycie kilku uczniów zadeklarowało się, że w przyszłości chciałoby pracować jako w służbie więziennej. Trzymamy za nich kciuki i dziękujemy organizatorom wyjazdu jak i Panu dyrektorowi ZK w Opolu Lubelskim za danie nam możliwości przyjrzenia się pracy z osadzonymi.

kpr. (KK) Marcin Skumra

http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-opolu-lubelskim-wizyta-edukacyjna-zespolu-szkol-im-marii-dabrowskiej-w-pulawach

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015